Atomy i cząsteczki
 


Każda substancja składa się z malutkich cząstek, zwanych atomami. Są one tak małe, ze w główce od szpilki mieści się ich miliony. Łączą się one w grupy zwane cząsteczkami, z których największe są złożonymi strukturami, składającymi się z tysięcy atomów.


Idea głosząca, że wszystko zbudowane jest z malutkich, niepodzielnych cząstek pochodzi ze starożytności. Około 420 r. p. n. e. jej propagatorem był filozof o imieniu Demokryt. Greckie słowo na określenie „niepodzielnego" brzmi atomos, dlatego od tamtych czasów cząstk te zwano atomami.


Orbitalny model atomu helu


Innego zdania był żyjący w IV wieku p. n. e. Arystoteles, który uważał, że cała materia składa się z różnych kombinacji czterech „pierwiastków" (żywiołów) - ziemi, powietrza, ognia i wody. Stanowisko to zostało powszechnie przyjęte i stało się później podstawą alchemii - prymitywnej formy chemii - która do XVII w. zdominowała dziedziny badające właściwości materii.

Jednym z głównych celów alchemii było sporządzenie „eliksiru życia" - napoju, wypicie którego zapewniałoby nieśmiertelność. Inne wysiłki alchemików skierowane były w kierunku znalezienia sposobu zamiany zwykłych metali w złoto. Niektórzy z nich twierdzili, że znaleźli rozwiązanie tego problemu, żadnemu jednak faktycznie się to nie udało.